article8W roku bieżącym przypada okrągła 10 rocznica nabycia przez Powiat Konecki zabytkowego zakładu przemysłowego w Maleńcu. Dzięki tej niezwykle odważnej decyzji powziętej przez ówczesne władze powiatowe, możliwym stało się zachowanie dla potomności unikalnego w skali europejskiej zabytku techniki. Decyzja ta otworzyła również drogę do utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu”. W ciągu dziesięciu lat istnienia tej placówki, którą kierowali kolejno po sobie Pan Krzysztof Dulewicz, Pan Szymon Biały i Pan Emilian Niemiec, zabytek nie tylko odzyskał dawną świetlność, ale stał się scenerią dla wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. O ich randze i popularności świadczy liczba gości, którzy 25 października br. (sobota) wzięli udział w uroczystych obchodach 10-lecia istnienia Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Obchodom tym przewodniczył Pan Starosta Konecki Bogdan Soboń. Zostały one zainagurowane konferencją popularnonaukową poświęconą przemysłowym tradycjom Maleńca. Pierwszy z prelegentów Pan dr hab. Jerzy Z. Pająk, prof. UJK, przybliżył słuchaczom sylwetki XIX-wiecznych właścicieli zakładu w Maleńcu, zaś dr Maciej Chłopek-wskazał na rolę Maleńca w rozwoju kieleckiego przemysłu terenowego w latach 50-tych XX wieku. Szczególnie interesującą dla słuchaczy była prezentacja Pana dr hab. inż. Marka Cieśli, prof. Politechniki Śląskiej, poświęcona ponad 40-letniej obecności Politechniki Śląskiej w Maleńcu.  Konferencji towarzyszył recital muzyczno-wokalny Kamili Musiał, a także pokaz iluminacji hali szpadlarni, opracowany przez Pana Adriana Strychalskiego z firmy leddekor.pl. W trakcie obchodów zaprezentowano dwie wystawy czasowe. Pierwsza z nich autorstwa dr Macieja Chłopka i Ewy Kołomańskiej z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie poświęcona była 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i przybliżała najważniejsze wydarzenia dla Kielecczyzny z lat 1939-1945. Druga z wystaw otwarta została przez Panią Darię Maroń-Ptak, reprezentującą Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki. Zaprezentowano na niej obrazy oraz grafiki, będące efektem prac 12 młodych artystów, którzy w sierpniu 2014 roku wzięli udział w plenerze malarskim, zorganizowanym na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.