Nowe zasady zwiedzania

W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 na terenie zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu obowiązują następujące zasady jego zwiedzania:
  • osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do: dezynfekowania rąk przy wejściu, używania masek/przyłbic ochronnych, zachowywania 2 metrowej odległości od innych osób, powstrzymania się od dotykania elementów wyposażenia i konstrukcji
  • na terenie zespołu może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób, w tym personel (5 osób),
  • na czas zwiedzania i korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej osoby przebywające na terenie zespołu poruszają się wyznaczonymi ścieżkami we wskazanych miejscach i strefach,
  • zwiedzanie odbywa się w dniach i godzinach, o których mowa w „Regulaminie zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu” z zastrzeżeniem następujących warunków: zwiedzanie realizowane jest według podstawowej ścieżki zwiedzania, ścieżka zwiedzania realizowana jest bez udziału personelu Zarządzającego, według jednego kierunku ruchu z wykorzystaniem sprzętu nagłośnieniowego, nagrań audiowizualnych dostępnych za pomocą bezobsługowego sprzętu multimedialnego oraz kodów QR, odczytywanych przez Zwiedzających za pomocą własnych telefonów komórkowych wyposażonych w czytniki kodów,
  • oferta kulturalna i edukacyjna realizowana jest w dniach i godzinach, o których mowa w „Regulaminie zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu” z zastrzeżeniem: harmonogramu aktualizowanego przez Zamawiającego, uwzględniającego zgłoszone zainteresowanie ofertą, aktualnych warunków pogodowych wpływających na możliwość realizacji oferty na wolnym powietrzu,
  • zwiedzanie  i korzystanie z oferty turystycznej i edukacyjnej możliwe jest w szczególności po uprzedniej rezerwacji ­­­przez zainteresowanych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.
Image