FABRYKA SMAKU

W sobotę 22 sierpnia Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu miał zaszczyt i przyjemność gościć pana Janusza Wojciechowskiego- unijnego komisarza do spraw rolnictwa. W tym dniu na terenie zakładu odbywała się impreza pn. „Fabryka Smaku”, która zorganizowana została przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich i ZZH w Maleńcu. Przybyłych gości witano tradycyjnie chlebem i solą. Komisarz  Janusz Wojciechowski i poseł - Krzysztof Lipiec opowiadali o tym jak ogromne znaczenie ma dowartościowanie małych i średnich gospodarstw i możliwość sprzedaży produktów rolniczych bezpośrednio przez rolników, gdyż zapewnia to świeżość i najwyższą jakość polskiej żywności. Jednym z punktów programu były pokazy dawnych technologii wytwórczych. Dyrektor ZZH - Maciej Chłopek zaprosił zgromadzonych gości na zwiedzanie starej huty. Tradycyjnie uruchomione zostało największe drewniane koło wodne w Polsce, poszły też w ruch maszyny i urządzenia produkcyjne. Kowal -Jacek Turalski poprowadził pokaz z metalurgii i kowalstwa. Pracownicy zakładu przygotowali stoisko starych technologii, które związane było z pracą w gospodarstwie rolnym ( żarna do mielenia zboża, urządzenie do ręcznego wytwarzania masła – maselnica, niecki, cepy, kosy). Koła gospodyń wiejskich poprowadziły warsztaty kulinarne i częstowały przygotowanymi potrawami (kugiel, pierogi, bigos). Wystąpił zespół „Takie Trio” z Opoczna, a także skrzypek Roman Wojciechowski - reprezentujący gminę Sławną z powiatu opoczyńskiego.