"BUDOWNICZY KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO"...FILMOWCY W MALEŃCU

Na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu rozpoczęły się zdjęcia do filmu dokumentalnego o generale Ignacym Prądzyńskim (1792-1850), wybitnym inżynierze wojskowym i naczelnym dowódcy z okresu powstania listopadowego. Przewodnim motywem filmu jest zaangażowanie generała w budowę Kanału Augustowskiego (1822-1824), jednej z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez władze Królestwa Polskiego.
Budowę kanału poprzedziły długotrwałe prace projektowe, które wymagały przeprowadzenia szczegółowych pomiarów terenowych. Ten etap budowy kanału na potrzeby filmu zrekonstruują przedstawiciele Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie: Mirosław Roszczypała-Geodeta Powiatowy oraz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych "GeoCentrum" oraz Mariusz Szwajkowski-pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opatowie.
W realizacji filmu wezmą również udział pracownicy Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz członkowie grupy rekonstrukcji historycznej "Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego". Miłośnicy dawnej metalurgii na potrzeby przedsięwzięcia zrekonstruują XIX-wieczne technologie produkcyjne, według których wykonano żelazne elementy konstrukcyjne kanału w hucie Karola Brzostowskiego w Sztabinie.
Reżyserem filmu jest pan Leszek Wiśniewski. Film wyprodukuje kanał TVP Historia.