FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MALEŃCU

W dniu 9 wrzesnia.2020 r. w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Koneckiego. W bezpłatnych warsztatach edukacyjnych uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z gmin: Fałków, Smyków, Końskie, Ruda Maleniecka.

Podczas warsztatów uczestnicy przedstawili zasoby, potrzeby, plany swoich organizacji. Zapoznali się z ofertą Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  innymi źródłami finansowania działań ( LGD, LGR, fundusze krajowe: FIO, ASOS). Zawiązały się także pierwsze pomysły współpracy pomiędzy uczestnikami.

Forum prowadzili:

Agnieszka Pabis – animator                                                                                                                                            

Krzysztof Polewski – mentor                                                                                                                                                

Joanna Sędziejewska – doradca kluczowy