Zasady przebywania na terenie obiektu w warunkach zagrożenia epidemicznego

W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS COV-2, wywołującym chorobę COVID-19, na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu obowiązują nowe zasady jego zwiedzania.

Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są w szczególności do:

  1. Dezynfekowania rąk przy wejściu, używania masek/przyłbic ochronnych, zachowywania 2 metrowej odległości od innych osób.
  2. Powstrzymania się od dotykania elementów wyposażenia i konstrukcji.
  3. Obowiązuje limit osób przebywających na obiekcie: 1 osoba na 15 m2
  4. Na czas zwiedzania i korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej osoby przebywające na terenie zespołu poruszają się wyznaczonymi ścieżkami we wskazanych miejscach i strefach, zwiedzanie odbywa się w dniach i godzinach, o których mowa w „Regulaminie zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu” z zastrzeżeniem następujących warunków:
    • zwiedzanie realizowane jest według podstawowej ścieżki zwiedzania, ścieżka zwiedzania realizowana jest, według jednego kierunku ruchu z wykorzystaniem sprzętu nagłośnieniowego, nagrań audiowizualnych dostępnych za pomocą bezobsługowego sprzętu multimedialnego oraz kodów QR, odczytywanych przez Zwiedzających za pomocą własnych telefonów komórkowych wyposażonych w czytniki kodów,
    • oferta kulturalna i edukacyjna realizowana jest w dniach i godzinach, o których mowa w „Regulaminie zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu” z zastrzeżeniem: harmonogramu aktualizowanego przez Zamawiającego, uwzględniającego zgłoszone zainteresowanie ofertą, aktualnych warunków pogodowych wpływających na możliwość realizacji oferty na wolnym powietrzu, zwiedzanie  i korzystanie z oferty turystycznej i edukacyjnej możliwe jest w szczególności po uprzedniej rezerwacji ­­­przez zainteresowanych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.