Atlas staropolskiej architektury przemysłowej

Atlas staropolskiej architektury przemysłowej to album zawierający wybrane rekonstrukcje XIX-wiecznych obiektów i konstrukcji przemysłowych, wykorzystywanych w działalności wytwórczej w zakresie górnictwa i hutnictwa rud żelaza. W oparciu o zachowane opisy i materiały historyczne zrekonstruowano 15 obiektów infrastruktury przemysłowej, komunikacyjnej, hydroenergetycznej i gospodarczej z terenu Doliny Czarnej.  Są wśród nich: nieistniejąca fabryka kos w Świnkowie, fabryka żelaza w Maleńcu (rekonstrukcja z 1835 roku), nieistniejący wielki piec w Cieklińsku, piec pudlingowy w Rudzie, stanowisko fryszerskie w Maleńcu oraz browar fabryczny w Maleńcu. Rycinom towarzyszą opisy historyczne poszczególnych obiektów i wybranych szczegółów architektonicznych i innych.

Zapraszamy do lektury:

Zobacz: Atlas staropolskiej architektury przemysłowej (plik PDF)


Wydawawnictwo współfinansowane przez Województwo Świętokrzyskie w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Atlas staropolskiej architektury przemysłowej".
Image