Zwiedzanie Muzeum Techniki w Maleńcu zaczynamy przy bramie wjazdowej do dawnej fabryki, obok zabytkowej portierni. To z niej o godzinie 14 i 22 rozlegał się dźwięk dzwonu, oznaczającego koniec pracy dla robotników I zmiany (godz. 8-14) i II (godz. 14-22). Plan zwiedzania W pobliżu bramy głównej zakładu znajduje się drewniany kafar o wysokości około 9 metrów, którego podstawa […]