(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zmień tłumaczenie strony

plcsenfrde

DŹWIĘKI
dawnej metalurgii

Na terenie zabytkowego zakładu zespołu przemysłowego w Maleńcu nadal usłyszeć można dźwięki maszyn, które w XVIII-XIX wieku pracowały w staropolskich zakładach metalurgicznych. W 2015 roku zostały one utrwalone w postaci nagrań audio, za sprawą Michała Fojcika ze studia Soundmind, który na terenie malenieckiej fabryki żelaza realizował projekt, którego celem była dokumentacja dawnych dźwięków przemysłowej infrastruktury. W ten sposób powstała kolekcja niezwykłych materiałów dźwiękowych, obejmujących m.in. słuchowisko dźwiękowe pt. Robimy gwoździa. Zapraszamy do ich odsłuchania:

Kliknij po więcej...

01.

Kultura

Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia o charakterze kulturalnym, w tym wystawy, plenery fotograficzne i malarskie, wykorzystujące bogate zasoby kulturowe regionu.

Kliknij po więcej...

02.

Edukacja

Prowadzimy działalność obejmującą rożne formy edukacji na rzecz politechnizacji, edukacji historycznej i artystyczne, wykorzystującej regionalne zasoby technologiczne i kulturowe.

Kliknij po więcej...

03.

Nauka

Dokumentujemy i upowszechniamy wiedzę w zakresie przemysłowego i technologicznego dziedzictwa regionu świętokrzyskiego, stanowiącego w przeszłości obszar Zagłębia Staropolskiego.

Kliknij po więcej...

04.

Turystyka

Organizujemy i uczestniczymy w działaniach promujących świętokrzyskie atrakcje turystyczne i regionalne zasoby kulturowe oraz ich wykorzystanie w działalności turystycznej i rekreacji.

Kliknij po więcej...

Warte obejrzenia...

GALERIA FOTOGRAFII...

Kolekcja zdjęć aktualnych wydarzeń oraz zdjęć historycznych regionu Maleńca i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, związanych z jego działalnością przemysłową, prowadzoną w czasach świetności zakładu, znajdującego się wtedy na terenie Doliny Czarnej.

zobacz...

KOLEKCJA MATERIAŁÓW FILMOWYCH...

Zbiór materiałów filmowych o charakterze promocyjnym i edukacyjnym, ówcześnie dotyczących Doliny Czarnej.

zobacz...

BIBLIOTEKA DŹWIĘKÓW STARYCH MASZYN...

Kolekcja dźwięków zabytkowych urządzeń i maszyn, będących na wyposażeniu dawnego zespołu Zakładu Przemysłowego w Maleńcu.

zobacz....

SALA KONFERENCYJNA...

W pomieszczeniach Zabytkowego Zakładu Hutniczego powstała możliwość prowadzenia szkoleń, wykładów, prelekcji naukowych. ZZH posiada ponad 100 osobowe zaplecze w pełni przygotowane właśnie do tego celu. Aby skorzystać prosimy o kontakt...

zobacz...

Paweł Błachowicz

Mikroświaty Doliny Czarnej

Paweł Błachowicz (ur. 22.03.1986 r.). Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. Mieszkaniec Bedlna. Makrofotografią zajmuje się od kilku lat, eksperymentując i doskonaląc własne techniki fotografowania w oparciu o samodzielnie konstruowane przyrządy optyczne.

Kliknij po więcej...

Instytucja