(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Dokumentujemy i upowszechniamy wiedzę w zakresie przemysłowego i technologicznego dziedzictwa regionu świętokrzyskiego, poprzez m.in. opracowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek, artykułów, wystaw, a także filmów, słuchowisk muzycznych, gier i materiałów o charakterze edukacyjnym. W naszych zbiorach udostępnianych on-line znajduje się kilkaset stron oryginalnych dokumentów i materiałów związanych z działalnością przemysłową prowadzoną w przeszłości na terenie Doliny Czarnej. 

Zobacz:

Szaleniec z Maleńca: wystaw historyczna

Kraina Cyklopów: wystawa historyczna

Kraina Cyklopów: plenerowa strategia gospodarcza

Dolina Czarnej-zapomniane dziedzictwo: książka

Dolina Czarnej-kuźnice i wielkie piece: film dokumentalny

Robimy gwoździa: słuchowisko dźwiękowe

Interaktywna mapa zabytków techniki powiatu koneckiego: mapa on-line

Zbiory materiałów archiwalnych on-line