(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”  realizowanego przez  „PRETENDER” Adrian Wronka, zwanego Beneficjentem w ramach Działania „8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest nabycie umiejętności obsługi  komputera  na  poziomie  podstawowym  zakończonych  certyfikatem  ECCC  DIGCOMP A.

 

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KONECKIEGO

 

W ramach kursu komputerowego ICT (zgodny z DIGCOMP) na poziomie A  mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria: 

  • SĄ PO 25 ROKU ŻYCIA
  • PRACUJĄ, UCZĄ SIĘ, LUB ZAMIESZKUJĄ NA OBSZARZE POWIATU KONECKIEGO
  • POSIADAJĄ NISKIE KWALIFIKACJE ( MAKSYMALNIE MATURA)

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • OSOBY PO 50 ROKU ŻYCIA
  • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – ORZECZENIE
  • OSOBY ZAMIESZKUJĄCE TERENY WIEJSKIE
  • OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY ( niepracujące zarejestrowane w PUP) I BIERNE ZAWODOWO ( niepracujące, niezarejestrowane w PUP)
  • OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ DOCHÓD NETTO NA CZŁONKA RODZINY W KWOCIE 800 ZŁ

 

REKRUTACJA TRWA DO MOMENTU ZEBRANIA SIĘ

3 GRUP 12 OSOBOWYCH

 

Zakres czasowy kursu obejmuje 120 godzin /grupę.

Zajęcia będą odbywały się w tygodniu i/lub w weekendy zgodnie z preferencjami uczestników ( 2 x 2,5 godz.) w tygodniu.

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczno-biurowe (książki, kserówki).

Uczestnik / -czka przystąpi raz w miesiącu do okresowego testu sprawdzającego.

Na zakończenie kursu uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu wewnętrznego, i po jego zdaniu otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Na zakończenie kursu uczestnik Projektu przystąpi do obowiązkowego egzaminu ECCC DIGCOMP.

Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach – wymagana frekwencja na

zajęciach min. na poziomie 80% czasu zajęć.

 

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

tel. (41)- 373-11-42

e-mail: maleniec@ gmail.com