W dniu 16 lipca 2018 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”. Kwota dotacji celowej wynosi 2000 zł.

Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” z siedzibą w Rudzie Malenieckiej oraz Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, w dniu 9 września 2018 roku, w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa”, organizują cykl imprez kulturalno-edukacyjnych pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości”. Przypadająca w roku bieżącym 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do przypomnienia i upowszechnienia wiedzy na temat roli staropolskiej metalurgii i hutnictwa w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz walki zbrojnej prowadzonej przez Polaków w okresie niewoli narodowej.

Celem zadania pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości” jest wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej wśród mieszkańców powiatu koneckiego i województwa świętokrzyskiego, poprzez upowszechnienie i promocję kulturowego dziedzictwa regionu, którego istotną częścią są regionalne tradycje wolnościowe oraz praca na rzecz niepodległości Polski. Będzie to możliwe poprzez organizację cyklu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, wykorzystujących historyczne zasoby zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, który w przeszłości stanowił jeden z najważniejszych staropolskich ośrodków produkcji i naprawy broni na potrzeby walki zbrojnej prowadzonej m.in. w okresie powstania styczniowego. Na program przedsięwzięcia składać się będą m.in., warsztaty edukacyjne pt. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości, pokaz kucia kos bojowych z okresu powstania styczniowego wraz z instruktażem ich użycia oraz pokazy dawnych urządzeń przemysłowych.

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego
pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości”