(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu zakończono montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność”.


Konstrukcja altany o powierzchni 24 m2 nawiązuje do tradycji XIX-wiecznego budownictwa wiejskiego, w tym dawnych kuźni i warsztatów rzemieślniczych. Jej oryginalny charakter podkreśla sześć zdobionych, dwumetrowych słupów nośnych oraz czterospadowy dach kryty drewnianym gontem. W altanie wydzielono dwa stanowiska do organizacji warsztatów edukacyjnych i pokazów dawnych rzemiosł. „Kuźnia wiejska” wyposażona została w kotlinę kowalską z kompletem przyborów i narzędzi kowalskich, pozwalających na rekonstrukcję historycznych technik plastycznej obróbki żelaza, wyrobu kutych gwoździ oraz produkcji galanterii żelaznej. W „piekarni wiejskiej” zainstalowano tradycyjny piec szamotowy opalany drewnem z kompletem narzędzi i naczyń piecowych, którego konstrukcja umożliwia wypiek pieczywa, mięsa i ryb w oparciu o lokalne tradycje kulinarne i rybackie. W ramach projektu zakupiono komplety tradycyjnej odzieży ludowej oraz zestaw wielokolorowych lamp ledowych zasilanych energią słoneczną. Całkowita wartość projektu to ponad 40 tysięcy zł.

Altana wraz z wyposażeniem pozwoli na uruchomienie nowych usług turystycznych i kulturalnych realizowanych przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Będzie również udostępniana mieszkańcom regionu, jako miejsce twórczego i kreatywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku altany nastąpi w dniu 26 października br. podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. W trakcie jej trwania przypomniane zostaną dawne lokalne tradycje gwoździarskie i kulinarne. Podczas trwania wydarzenia będzie można samodzielnie wykuć żelaznego gwoździa, odlać kulę muszkietową z okresu powstania styczniowego, wytopić ołowianego żołnierzyka, oprawić kosę z okresu powstania kościuszkowskiego oraz spróbować tradycyjnych potraw staropolskich. Początek imprezy: 26 października br., godz. 15.00, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Wstęp bezpłatny.

Projekt pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.