(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 06.04.2019 r. w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu odbyło się spotkanie inaugurujące  projekt pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji”.

Czytaj więcej: INAUGURACJA PROJEKTU

Niezwykłą oprawę miały tegoroczne obchody Dnia Odlewnika, które dnia 17 grudnia br. zorganizowano na terenie dawnej fabryki żelaza w Maleńcu z inicjatywy Zarządu Powiatu Koneckiego i lokalnych przedstawicieli branży odlewniczej. Świętu koneckich odlewników towarzyszyła konferencja o charakterze popularno - naukowym, inaugurująca projekt pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej: NOWE ŻYCIE MALENIECKIEJ FABRYKI - DZIEŃ ODLEWNIKA 2018

ZBUDUJ Z NAMI ARMATĘ !

Kolejne pieniądze na kulturę dla Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu!

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Rekonstrukcje dawnych technologii wytwórczych narzędziem społecznej aktywizacji i integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Kwota dotacji  ze środków projektu grantowego wynosi 24 928,16 PLN.

Czytaj więcej: BEZPŁATNE WARSZTATY

Starosta Konecki oraz Zabytkowy Zakładu Hutniczy w Maleńcu zapraszają  na obchody Dnia Odlewnika i konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, która odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 12.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
Ideą przewodnią konferencji jest wykorzystanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny!

Czytaj więcej: DZIEŃ ODLEWNIKA I KONFERENCJA