(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

W dniu 16 lipca 2018 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”. Kwota dotacji celowej wynosi 2000 zł.

Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” z siedzibą w Rudzie Malenieckiej oraz Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, w dniu 9 września 2018 roku, w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa”, organizują cykl imprez kulturalno-edukacyjnych pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości”. Przypadająca w roku bieżącym 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do przypomnienia i upowszechnienia wiedzy na temat roli staropolskiej metalurgii i hutnictwa w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz walki zbrojnej prowadzonej przez Polaków w okresie niewoli narodowej.

Celem zadania pn. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości” jest wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej wśród mieszkańców powiatu koneckiego i województwa świętokrzyskiego, poprzez upowszechnienie i promocję kulturowego dziedzictwa regionu, którego istotną częścią są regionalne tradycje wolnościowe oraz praca na rzecz niepodległości Polski. Będzie to możliwe poprzez organizację cyklu imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, wykorzystujących historyczne zasoby zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, który w przeszłości stanowił jeden z najważniejszych staropolskich ośrodków produkcji i naprawy broni na potrzeby walki zbrojnej prowadzonej m.in. w okresie powstania styczniowego. Na program przedsięwzięcia składać się będą m.in., warsztaty edukacyjne pt. „Maleniec-staropolski arsenał niepodległości, pokaz kucia kos bojowych z okresu powstania styczniowego wraz z instruktażem ich użycia oraz pokazy dawnych urządzeń przemysłowych.

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego
pn. „Maleniec- staropolski arsenał niepodległości”

 

Niewielki detal a cieszy.... Zamontowane zostały nowe tablice powitalne promujące Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Tablice (2 szt.) o wymiarach 2 m x 1,5 m oraz podświetlany kaseton, utrzymane w stylizacji steampunku. Na tablicach oryginalne fotografie, jakie powstały w 2017 r. podczas pleneru fotograficznego z udziałem grupy "Perspektywa"-Skierniewickie Plenery Fotograficzne (Sławomir Tomaszkiewicz, Kaja Flaga-Andrzejewska, Piotr Kołakowski, Amadeusz Andrzejewski i inni.)

Czytaj więcej: NOWE TABLICE POWITALNE

W dniach 22.06.2018-24.06.2018 ma miejsce kolejna już (3) edycja rajdu motocyklowego "Baba Jaga Tour", którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie CK Riders z siedzibą w Kielcach. Ideą przewodnią rajdu jest promocja aktywnej turystyki oraz regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wśród podmiotów wspierających i współorganizujących wydarzenie jest Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, opiekujący się dawnym zakładem przemysłowym w Maleńcu, jako unikalnym zabytkiem techniki.  Dla uczestników rajdu, którzy 23.06.2018 r. zwiedzą dawną fabrykę żelaza w Maleńcu przygotowano prezentacje i pokazy filmowe oraz pokazy dawnych urządzeń produkcyjnych i technologii wytwórczych.

Zapraszamy na XIX edycję Kuźnic Koneckich, które odbędą się 7 lipca 2018 roku (sobota).  

Ważnym elementem dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu świętokrzyskiego są tradycje metalurgiczne i hutnicze, które sięgają czasów prehistorycznych. Nawiązują do nich odbywające się  od lat Kuźnice Koneckie, jeden z najstarszych w regionie festiwali turystyczno-technologicznych, promujących przemysłowe tradycje regionu świętokrzyskiego.

Czytaj więcej: KUŹNICE KONECKIE 2018