(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Cennym źródłem do poznania historii oraz funkcjonowania malenieckiego ośrodka metalurgicznego są materiały archiwalne (XVIII-XX wiek) przechowywane m.in. w Archiwum Państwowym w Kielcach. Pozwalają one zrekonstruować dzieje zabytku oraz odtworzyć wyposażenie i wygląd malenieckiej fabryki żelaza w okresie II poł. XVIII-I poł. XX wieku. Materiały te przechowywane są w kilkunastu zespołach archiwalnych i obejmują m.in. spisy wyposażenia, akta spraw sądowych, korespondencję z kooperantami, akta spraw spadkowych oraz szereg innych materiałów.

Teczka 1.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Przemysłu, sygn.728

Tytuł teczki: Organizacja przedsiębiorstw. Protokoły przekazania zakładu: Opoczyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Maleńcu 1951

Ilość fotokopii: 19

Przeglądaj materiały

Teczka 2.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Przemysłu, sygn. 543

Tytuł teczki: Plany finansowe na lata 1955 i 1957 Opoczyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Maleńcu 1955, 1957

Ilość fotokopii: 2

Przeglądaj materiały

Teczka 3.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Przemysłu, sygn. 233

Tytuł teczki: Plan produkcji na 1957 r. Opoczyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Opocznie 1957

Ilość fotokopii: 39

Przeglądaj materiały

Teczka 4.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach 1948-1951 [1955 r.], sygn. 93

Tytuł teczki: Koreferat do sprawozdania Dyrektora Opoczyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego (1954)

Ilość fotokopii: 13

Przeglądaj materiały

Teczka 5.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach 1948-1951 [1955 r.], sygn. 349

Tytuł teczki: Bilans zamknięcia na 31.12.1951 r. zakładów włączonych do OPT w Maleńcu (1952)

Ilość fotokopii: 22

Przeglądaj materiały

Teczka 6.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach 1948-1951 [1955 r.], sygn. 389

Tytuł teczki: Bilans na dzień 31.12.1950 r. Państwowa Walcownia i Stolarnia "Stalma" w Maleńcu (1950)

Ilość fotokopii: 13

Przeglądaj materiały

Teczka 7.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach 1948-1951 [1955 r.], sygn. 524

Tytuł teczki: Plan roczny dot. zatrudnienia, produkcji i zbytu OZPT w Maleńcu 1952 r.

Ilość fotokopii: 16

Przeglądaj materiały

Teczka 8.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach 1948-1951 [1955 r.], sygn. 565

Tytuł teczki: Plan produkcji na 1954 r. OZTP w Maleńcu (1953)

Ilość fotokopii: 30

Przeglądaj materiały

Teczka 9.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Akta Notariusza Adama Makarowskiego w Końskich, sygn. 5.

Tytuł teczki: Księga Notarialna 1849 r.

Ilość fotokopii: 123

Przeglądaj materiały

Teczka 10.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Akta Dóbr Ziemskich Hipoteki Powiatu Koneckiego, sygn. 22

Tytuł teczki: Lipa Cieklińsko 1825-1825

Ilość fotopii:ok 108

Przeglądaj materiały

Teczka 11.

Instytucja: Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: Akta Dóbr Ziemskich Hipoteki Powiatu Koneckiego, sygn. 23

Tytuł teczki: Lipa Cieklińsko 1825-1835

Ilość fotokopii: 26

Przeglądaj materiały