(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu był jednym z najdłużej funkcjonujących staropolskich ośrodków przemysłowych, położonych na obszarze znanym jako Dolina Czarnej. Był to jeden z najważniejszych regionów gospodarczych Zagłębia Staropolskiego. Obejmował on ziemie leżące w dorzeczu rzeki Czarnej Koneckiej (Malenieckiej), stanowiącej prawobrzeżny dopływ Pilicy, zasilanej wodami mniejszych cieków wodnych takich jak: Barbarka, Krasna, Czarna Taraska i Plebanka. W granicach tego obszaru znajdowały się również tereny i ośrodki stanowiące zaplecze surowcowe dla miejscowych kopalń, fabryk i warsztatów metalurgicznych. W 1854 roku ciąg ośrodków metalurgicznych, leżących na obszarze Doliny Czarnej, obejmował warsztaty i zakłady funkcjonujące w: Niekłaniu Wielkim i Niekłaniu Małym (fryszerka, wielkie piece), Węglowie (fryszerka, wielki piec), Janowie (fryszerka, kuźnica), Małachowie (fryszerka), Nieborowie (walcownia żelaza), Czarnej (fabryka żelaza, kuźnica i wielki piec), Sielpi Wielkiej (pudlingarnia), Kuźnicy (wielki piec), Ruskim Brodzie (wielki piec), Januchcie (wielki piec), Furmanowie (wielki piec), Zdunowie (wielki piec), Stąporkowie (wielki piec), Duraczowie (kuźnica), Błotnicy (kuźnica), Wąsoszy (kuźnica), Piaskach (kuźnica), Szatnej Wsi (kuźnica), Skórnicach (wielki piec), Kołońcu (kuźnica), Franciszku (kuźnica), Starzechowicach (kuźnica), Pląskowicach (wielki piec, fryszerka) oraz zakłady i warsztaty i fabryki leżące w dobrach Ruda Maleniecka, tj. w Kawęczynie, Maleńcu, Cieklińsku i Rudzie.

W XVIII i XIX wieku maleniecka fabryka żelaza była jedną z wielu podobnych zakładów metalurgicznych, funkcjonujących na terenie Doliny Czarnej. Została ona wybudowana przy głównym trakcie drogowym łączącym Piotrków Trybunalski z Kielcami. W 1974 roku przebieg tej drogi został skorygowany. Dziś zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu oddalony jest o 3,2 km od drogi krajowej (DK) nr 74, biegnącej od strony Łodzi do Kielc. 

Możliwe kierunki dojazdu do obiektu:

Jadąc od strony Radomska:
Droga krajowa (DK) nr 42: w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w lewo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (4,9 km, 6 min).

Jadąc od strony Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego:
Droga krajowa (DK) nr 74: w miejscowości Grębenice należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (3,2 km, 5 min).

Jadąc od strony Kielc:
Droga krajowa (DK) nr 74: na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 42 i 74 należy skręcić w lewo obierając kierunek Radomsko. Po przejechaniu kilku kilometrów w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec (4,9 km, 6 min).

Jadąc od strony Sielpi Wielkiej:
Droga nr 728: na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74 należy skręcić prawo, obierając kierunek Piotrków Trybunalski. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 42 i 74 należy skręcić w lewo obierając kierunek Radomsko. Po przejechaniu kilku kilometrów w miejscowości Wyszyna Rudzka należy skręcić w prawo, zgodnie z turystycznym oznaczeniem, obierając kierunek Maleniec.

GALERIA ZDJĘĆ ...