(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Dolina Czarnej: kuźnice i wielkie piece

Maleniec: staropolski ośrodek metalurgiczny