(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

 

W dniu 31 października br. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zakończyła realizację projektu pn. Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność”.

W trakcie operacji zrealizowano następująca zadania:

 

Zadanie A. Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej

A.1. Prace ziemne i przygotowawcze
W ramach zadania wykonano roboty budowlane, które objęły prace ziemne i przygotowawcze pozwalające na przygotowanie terenu pod montaż altany rekreacyjnej, w tym: ręczne usunięcie ziemi uprawnej, roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

 

A.2. Fundamentowanie
Przygotowano i zamontowano zbrojenia elementów budynków i budowli. Wykonano stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu. Wykonano izolację przeciwwilgociową dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco stóp fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą. Przygotowano stopy fundamentowe pod słupy nośne (6 szt.), stanowiące element konstrukcji altany.

A.3. Konstrukcja altany wraz z pokryciem
Wykonano i złożono konstrukcję drewnianą altany wraz z pokryciem o wymiarach: powierzchnia-24,0 m2, długość-6,0 m, szerokość-4,0 m, wysokość do kalenicy-4,0 m. Posadowiono słupy nośne o długości ponad 2 m ze zdobieniami. Wykonano więźbę dachową wraz z deskowaniem połaci dachowej, deskowaniem i montażem deski okapowej oraz obiciem ścian bocznych altany na wys. 1,0 m. Drewniane elementy altany zaimpregnowano metodą natrysku-środkiem przeciwpożarowym i przeciwgrzybicznym oraz pomalowano. Dach altany pokryto gontem drewnianym.

 A.4. Posadzki i prace wykończeniowe
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6,0 cm na podsypce piaskowej (35 m2), krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo piaskowej (24 mb). Rozplantowano ręcznie ziemię wydobytą z wykopów.

 

Zadanie B. Zakupy wyposażenia

B.1. Dostawa pieca opalanego drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych
Zakupiono i zainstalowano w altanie (stanowisko: „piekarnia wiejska”) piec opalany drewnem z niezbędnymi narzędziami i naczyniami piecowymi. W skład zakupionego wyposażenia wchodzą: a) piec opalany drewnem (1 szt.): szerokość-80-100 cm, głębokość 100-130 cm, wysokość-80-100 cm, materiał konstrukcyjny-cegła szamotowa, piec tynkowany-tak, wylot dyW ramamu-tak, komora górna (grzewcza)-tak, komora dolna (palenisko)-tak, minimalne wymiary komory górnej (grzewczej)-szerokość-50-70 cm, głębokość-70-100 cm, wysokość-30-50 cm, drzwi w piecu stalowe-tak (komora górna-drzwi duże z szybą i termometrem, komora dolna-drzwi małe), klamki drewniane w drzwiach-tak, podstawa stalowa do pieca o wysokości 60 cm z płytą betonową pod piec-tak, system odprowadzania gazów fi 15 (szyber-1 szt., rura kominowa 1 mb-1 szt., daszek do rury kominowej-1 szt., kolanko-1 szt.); b) zestaw narzędzi i naczyń piecowych: garnek żeliwny do mięsa 1,5 kg-2,0 kg (1 szt.), łopata do pieca min. 1000 mm długości (1 szt.), strychówka (1 szt.), kopaczka do pieca chlebowego (1 szt.), koszyki do rozrostu ciasta 1 kg okrągłe (2 szt.), koszyki do rozrostu ciasta 1 kg owalne (2 szt.), deska do pieczenia ryby (2 szt.).

B.2. Dostawa kotliny kowalskiej wraz z zestawem przyrządów kowalskich
Zakupiono i zainstalowano w altanie (stanowisko: „kuźnia wiejska”) kotlinę kowalską wraz z zestawem przyrządów kowalskich. W skład zakupionego wyposażenia wchodzą: a) kotlina kowalska (1 szt.): materiał konstrukcyjny-żeliwo sferoidalne, wentylator i silnik 20 kW, 230 V, przesłona pozwalająca na płynną regulację przepływu powietrza, regulacja siły nadmuchu-tak, wysokość-800 mm, szerokość blatu-600 mm; b) zestaw przyrządów kowalskich: fartuch kowalski do pasa skórzany (1 szt.), kowadło kowalskie jednorożne min. 25 kg (1 szt.), pień kowalski pod kowadło 25-50 kg (1 szt.), kotwy do mocowania kowadła na pniu (4 szt.), gwoździownica kowalska z otworami kwadratowymi (1 szt.), gwoździownica kowalska z otworami okrągłymi (1 szt.), kleszcze do chwytania prętów okrągłoych 75x300 mm (1 szt.), kleszcze do chwytania materiału grzanego w palenisku (1 szt.), klescze do chwytania prętów kwadratowych i płaskowników 75x300 mm (1 szt.), szczypce płaskie 70x250 mm (1 szt.), młotek kowalski 0,5 kg (1 szt.), młotek kowalski 1,0 kg (1 szt.), młotek kowalski 2 kg (1 szt.), gracka (1 szt.), łopatka (1 szt.), pogrzebacz (1 szt.), kleszcze zaciskowe z częścią chwytową w kształcie okrągłych trzpieni mocowanych w kleszczach-przecinak ostrze 30 mm (1 szt.), przecinak ostrze 28 mm (1 szt.), przecinak łukowy ostrze 30 mm (1 szt.), przebijak okrągły 8-18 mm (1 szt.), żłobnik o średnicy fi 15 mm (1 szt.).

B.3. Dostawa strojów ludowych męskich (2 kpl.) i damskich (2 kpl.)
Zakupiono komplety strojów ludowych męskich (2 kpl.) i kobiecych (2 kpl.). W skład kompletów wchodzą: a) komplet strojów ludowych kobiecych-spódnica bawełniana szerokość 3 m (2 szt.), zapaska lniana (2 szt.), koszula lniana (2 szt.), chusta (2 szt.)-wymiary "L" z możliwością regulacji; b) komplet strojów ludowych męskich-gacie z lnu (2 szt.), koszula męska lniana ze szczepankami (2 szt.)-wymiary "XL" z możliwością regulacji. 

B.4. Dostawa lamp solarnych LED
Zakupiono komplet lamp solarnych LED pozwalających na oświetlenie powstałej w ramach projektu infrastruktury i jej otoczenia z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W skład kompletu wchodzą: lampy oświetleniowe solarne LED (10 szt.): materiał-tworzywo sztuczne/szkło, średnica-35-50 cm, akumulator min. 2000 mA-tak, czas działania-4-8 h, czas pełnego ładowania-8-12 h, zdalne sterowanie-tak, możliwość zmiany kolorów-tak, szpikulec metalowy do mocowania lampy w gruncie-tak, wodoszczelność-tak

B.5. Dostawa tablicy informacyjnej
Zakupiono i zainstalowano na altanie tablicę informacyjną pozwalającą na promocję powstałej w ramach projektu infrastruktury rekreacyjnej, zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie  wytycznymi. Format tablicy: A-3.

Całkowita wartość projektu to 42 387,47 zł.

 

Realizacja operacji przyczyniła się do osiągnięcia celu operacji zakładającego poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia. Formy te wykorzystują nowe kategorie usług/produktów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym opracowane i upowszechnione przez Beneficjenta:

Kategoria produktów/usług: 
Promocja dawnych technologii metalurgicznych

Produkt/usługa:
Kucie gwoździ okrągłych
Kucie gwoździ kwadratowych
Plastyczna obróbka żelaza
Produkcja galanterii żelaznej
Fryszowanie żelaza

Kategoria produktów/usług:
Przygotowanie i wypiek tradycyjnych posiłków

Produkt/usługa:
Promocja miejscowych tradycji i produktów rolnych
Przygotowanie i degustacja produktów lokalnych w oparciu o tradycyjne i lokalne przepisy kulinarne.

Zobacz:Szczegółowy opis i metodologia świadczenia wytworzonych w ramach operacji produktów/usług

ZZH Maleniec

PROJEKT PN. "DOSTAWA I MONTAŻ WIELOFUNKCYJNEJ ALTANY REKREACYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM"

 

W dniu 16 sierpnia 2018 roku rozpoczęły się roboty budowlane przy wielofunkcyjnej altanie rekreacyjnej na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, realizowane przez firmę Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan z siedzibą w Sołku.  

Pierwszy etap prac objął roboty przygotowawcze oraz niwelację terenu. Przygotowano również stopy fundamentowe oraz posadzki pod konstrukcję altany. W dalszej kolejności rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem dachowym (gont) z gotowych prefabrykowanych elementów. Wszystkie drewniany części altany zostały odpowiednio zabezpieczone i zaimpregnowane środkiem przeciwgrzybicznym i chroniącym przed pożarem. Równocześnie z realizacją robót budowlanych złożono zamówienia na dostawę wyposażenia "kuźni kowalskiej" i "piekarni wiejskiej". Zamówiono m.in. piec opalany drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych, kotlinę kowalską z dmuchem elektrycznym i kompletem narzędzi kowalskich, a także komplety strojów ludowych męskich i kobiecych. Koniec pracy przy altanie zaplanowano na 30 września 2018 r.

 

Operacja pn "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem" zakłada wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ogólnodostępnej wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem. Całkowita wartość operacji to 42 756,29 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 34 205,03 zł, z czego 29 074,27 zł stanowią środki wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaś 5 130,76 zł publiczne środki krajowe stanowiące wkład krajowy.

 

Projekt pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" 

ZZH Maleniec

PROJEKT PN. "DOSTAWA I MONTAŻ WIELOFUNKCYJNEJ ALTANY REKREACYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM"

 

W dniu 24 maja 2018 roku, pomiędzy Samorządową Instytucją Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

Celem przedsięwzięcia realizowanego do 31.10.2018 roku jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ramach operacji. W ramach projektu na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu wzniesiona zostanie altana rekreacyjna, której drewniana konstrukcja nawiązywać będzie do tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Wewnątrz altany, pokrytej czterospadowym dachem gontowym, wydzielone zostaną dwa stanowiska do przeprowadzania pokazów edukacyjnych. Jedno z nich pn. „kuźnia wiejska” wyposażone zostanie w kotlinę kowalską i zestaw przyrządów kowalskich. Narzędzia te wykorzystywane będą do rekonstrukcji dawnych technologii metalurgicznych, w tym nagrzewania materiału żelaznego, kucia gwoździ okrągłych/kwadratowych, plastycznej obróbki żelaza, produkcji galanterii żelaznej i fryszowania żelaza.

Rys. Widok altany: elewacja południowa, elewacja zachodnia

 

Obok „kuźni wiejskiej” wydzielone zostanie stanowisko pn. „piekarnia wiejska”, na którego wyposażeniu znajdzie się piec opalany drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych. Będą wśród nich m.in. koszyki do rozrostu ciasta, deski do pieczenia ryb, garnek żeliwny do mięsa, łopata drewniana do pieca, strychówka, kopaczka itp. Piec wraz z narzędziami i naczyniami piecowymi wykorzystywany będzie do przygotowywania i wypieku tradycyjnych potraw w oparciu o miejscowe tradycje kulinarne oraz produkty rolne i rybackie. Ponadto obok altany zainstalowanych zostanie 20 lamp solarnych LED zmieniających barwę o średnicy 50 cm. 

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez opracowanie i upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych oraz wyposażenia i infrastruktury rekreacyjnej wytworzonej w ramach operacji.  Operacja wpisuje się w cele przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020, zakładające poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa i propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim. 

Operacja zakłada wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ogólnodostępnej wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem. Całkowita wartość operacji to 42 756,29 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 34 205,03 zł, z czego 29 074,27 zł stanowią środki wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaś 5 130,76 zł publiczne środki krajowe stanowiące wkład krajowy.

 

Projekt pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"