(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec
Odsłony: 505

PROJEKT PN. "DOSTAWA I MONTAŻ WIELOFUNKCYJNEJ ALTANY REKREACYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM"

 

W dniu 16 sierpnia 2018 roku rozpoczęły się roboty budowlane przy wielofunkcyjnej altanie rekreacyjnej na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, realizowane przez firmę Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan z siedzibą w Sołku.  

Pierwszy etap prac objął roboty przygotowawcze oraz niwelację terenu. Przygotowano również stopy fundamentowe oraz posadzki pod konstrukcję altany. W dalszej kolejności rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem dachowym (gont) z gotowych prefabrykowanych elementów. Wszystkie drewniany części altany zostały odpowiednio zabezpieczone i zaimpregnowane środkiem przeciwgrzybicznym i chroniącym przed pożarem. Równocześnie z realizacją robót budowlanych złożono zamówienia na dostawę wyposażenia "kuźni kowalskiej" i "piekarni wiejskiej". Zamówiono m.in. piec opalany drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych, kotlinę kowalską z dmuchem elektrycznym i kompletem narzędzi kowalskich, a także komplety strojów ludowych męskich i kobiecych. Koniec pracy przy altanie zaplanowano na 30 września 2018 r.

 

Operacja pn "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem" zakłada wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ogólnodostępnej wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem. Całkowita wartość operacji to 42 756,29 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 34 205,03 zł, z czego 29 074,27 zł stanowią środki wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaś 5 130,76 zł publiczne środki krajowe stanowiące wkład krajowy.

 

Projekt pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"