(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec
Odsłony: 53

Maleniec, dn. 25.10.2019 r.

Zn. ZP-6-2019

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019 roku na realizację zadania publicznego pn. „Odtworzenie i modernizacja konstrukcji dużego koła wodnego”, zgodnie z § 9, pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 03.04.2017 roku.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor 
Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-6-2019 z dn. 10.10.2019