(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec
Odsłony: 188

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-5-2018 z dnia 22.06.2018 r.

 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację operacji pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera Zapytanie ofertowe ZP-5-2018 z dnia 22.06.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia. 

Z poważaniem,


dr Maciej Chłopek
Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe ZP-5-2018

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-5-2018