(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec
Odsłony: 151

Maleniec, dn. 06-08-2018 r.

Znak: ZP-6-2018

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ZP-6-2018 z dnia 16.07.2018 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera Załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Załącznik 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty