(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 25.04.2019 r.

Znak: ZP-3-2019 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zn. ZP-3-2019 z dnia 08.04.2019 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Załącznik. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 08.04.2019 r.

 

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-3-2019 z dn. 08.04.2019

 
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Zabezpieczenie zabytkowego ciągu technologicznego oraz jego dostosowanie do funkcji turystycznej, udzielanego w ramach przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe", Działania 4.4 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera Zapytanie ofertowe ZP-3-2019 z dn. 08.04.2019 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ZP-3-2019
Załącznik nr 1 do ZP-3-2019
Załącznik nr 2 do ZP-3-2019
Załącznik nr 3 do ZP-3-2019
Załącznik nr 4 do ZP-3-2019

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 25.02.2019 r.

Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

 

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1-2019

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla postępowania o numerze ZP-1-2019. Informację zawiera załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

Załącznik nr 1. Informacja o wynikach postępowania ZP-1-2019

ZZH Maleniec

Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

 
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o zaktualizowaniu planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok. Plan stanowi załącznik do niniejszego komunikatu

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok