(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 10.08.2018 r.

 

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE CENOWE ZP-9-2018 z dnia 10.08.2018 r.

 
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Dostawa kotliny kowalskiej wraz z zestawem przyrządów kowalskich (1 kpl.)  w ramach przedsięwzięcia pn.„Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie cenowe ZP-9-2018 z dnia 10.08.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Zapytanie cenowe ZP-9-2018
Załącznik nr 1 do ZP-9-2018
Załącznik nr 2 do ZP-9-2018 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 09.08.2018 r.

 

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE CENOWE ZP-8-2018 z dnia 09.08.2018 r.

 
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Dostawa tablicy informacyjnej  w ramach przedsięwzięcia pn.„Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie cenowe ZP-8-2018 z dnia 09.08.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Zapytanie cenowe ZP-8-2018
Załącznik nr 1 do ZP-8-2018
Załącznik nr 2 do ZP-8-2018 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 06-08-2018 r.

Znak: ZP-7-2018

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ZP-7-2018 z dnia 16.07.2018 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera Załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

 

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Załącznik 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 06-08-2018 r.

Znak: ZP-6-2018

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ZP-6-2018 z dnia 16.07.2018 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera Załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Załącznik 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 31-07-2018 r.

Znak: ZP-7-2018

STRONA ZAMAWIAJĄCA
Samorządowa Instytucja Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA:

Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.
W dniu 31.07.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka) dokonano otwarcia ofert na „Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”. Do upływu składania ofert, wyznaczonego na dzień 30.07.2018 r. wpłynęły 3 oferty.

Lp

Wykonawca / oferent

Cena  brutto (zł)

1

Pani Renata Sidor

48 000,00

2

WROCONSULT Sp. z.o.o.

53 874,00

3

Pani Marta Strzelczyk

49 000,00

 

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert