(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 16.07.2018 r.

 

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-7-2018 z dnia 16.07.2018 r.

 
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Pełnienie funkcji Kierownika projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ROPWŚ na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie ofertowe ZP-7-2018 z dnia 16.07.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia. 

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ZP-7-2018
Załącznik nr 1 do ZP-7-2018
Załącznik nr 2 do ZP-7-2018
Załącznik nr 3 do ZP-7-2018


 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 16.07.2018 r.

 

Zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka
Tel. (41) 373-11-42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-6-2018 z dnia 16.07.2018 r.

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej  w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie ofertowe ZP-6-2018 z dnia 16.07.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia.

Z poważaniem,
dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:
Zapytanie ofertowe ZP-6-2018

Załącznik nr 1 do ZP-6-2018
Załącznik nr 2 do ZP-6-2018
Załącznik nr 3 do ZP-6-2018
Załącznik nr 4 do ZP-6-2018
Załącznik nr 5 do ZP-6-2018
Załącznik nr 6 do ZP-6-2018


 

ZZH Maleniec

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP-5-2018 z dnia 22.06.2018 r.

 

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego  pn. Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację operacji pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera Zapytanie ofertowe ZP-5-2018 z dnia 22.06.2018 r. wraz z załącznikami, dołączone do niniejszego zaproszenia. 

Z poważaniem,


dr Maciej Chłopek
Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe ZP-5-2018

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP-5-2018


 

ZZH Maleniec

Maleniec, dn. 06.07.2018 r.

 

Zamawiający:
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka,
NIP: 658-186-91-44, REGON: 260011545
Tel. (41) 373 11 42, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: maleniec.pl
Dni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00

Zn. ZP-5-2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacje zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację operacji pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ZP-5-2018 z dnia 22.06.2018 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zamówienia publicznego zawiera Załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

Z poważaniem,

Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
dr Maciej Chłopek

Załączniki:

Załącznik_1_Informacja_o_wyborze_ZP_5_2018