Oferta turystyczno-edukacyjna. Sezon 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pobytowo-edukacyjną oraz do skorzystania z usług pobytowo-noclegowych, oferowanych przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Oferta edukacyjna

Warsztaty muzealne
Zachowana XVIII-XX-wieczna zabytkowa infrastruktura przemysłowa, w tym komplety układ napędowy walcarki duo nienawrotnej o wadze 50 ton, najdłuższy wał transmisyjny w Polsce (32 m), największe śródsiębierne, drewniane koło wodne w kraju (5,5 m średnicy), bogate zbiory archiwaliów i dawnych narzędzi pracy pozwalają na odbycie niezwykle interesującej i twórczej wyprawy w świat dawnej metalurgii, hutnictwa i unikalnych technologii hydroenergetycznych. Jest to możliwe, poprzez uczestnictwo w warsztatach muzealnych, prowadzonych przez pracownika Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Ich tematyka obejmuje kwestie związane z dawnymi technologiami, cyklami produkcyjnymi oraz zabytkowymi urządzeniami i organizacją pracy w dawnej XVIII-XIX-wiecznej hucie i zakładzie metalurgicznym.

Warsztaty 1. Koło wodne i jego energia

Tematyka:
Konstrukcja i zasady działania koła wodnego; energia kinetyczna i potencjalna wody i jej wykorzystanie za pomocą koła wodnego; historia i możliwe zastosowania kół wodnych; sterowanie pracą koła wodnego; koło wodne jako element układów hydroenergetycznych.

Czas trwania:
45 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Warsztaty 2. Fryszerki, wielkie piece i pudlingi

Tematyka:
Zasoby surowcowe do produkcji żelaza i stali na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego; dawne regionalne ośrodki metalurgii i hutnictwa; wytop żelaza i jego świeżenie (fryszowanie); zasady funkcjonowania pieców fryszerskich, tzw. wielkich pieców i pieców pudlarskich.

Czas trwania:
45 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Warsztaty 3. Tajemnice dawnej mechaniki i automatyki

Tematyka:
Dawne ciągi technologiczno-produkcyjne; system dystrybucji napędu; konstrukcja i budowa dawnych maszyn produkcyjnych oraz ich obsługa i konserwacja; dawne prasy, gwoździarki, wiertarki.

Czas trwania:
45 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Warsztaty 4. Historia gwoździa: jak to jest zrobione?

Tematyka:
Rodzaje i budowa gwoździ; technologia i proces produkcji tzw. gwoździ kwadratowych z blachy żelaznej.

Czas trwania:
45 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Informacje praktyczne:
Godziny zwiedzania: od poniedziałku do niedzieli, godz. 08.00-18.00
Opłaty: bilet normalny: 5,00 pln; bilet ulgowy: 3,00 pln; przewodnik: 50,00 pln.

warsztaty-muzealne2

Fot. 1. Przewóz kawałków kół pociągowych za pomocą wózka do hali walcowni.

Rekonstrukcje i pokazy historyczne

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu to jedyne miejsce w Europie, w którym zobaczyć można wciąż działające ponad 200-letnie maszyny i urządzenia metalurgiczne, napędzane energią koła wodnego. Są one wprawiane w ruch za pomocą sił ludzkich mięśni, energii kół wodnych oraz silnika elektrycznego. Stan ich zachowania pozwala na ich samodzielne uruchomienie przez zwiedzających i odtworzenie niektórych procesów wytwórczych i technologicznych, realizowanych w XVIII-XIX-wiecznej hucie i zakładzie metalurgicznym.

Pokaz 1. Sterowanie kołem wodnym

Tematyka:
Piętrzenie wody i jej kierowanie na koła wodne; praca kół wodnych-sterowanie ich prędkością i mocą (stawidła, zasuwy, koryta wodne, upusty), dystrybucja i przekazywanie energii koła wodnego na poszczególne urządzenia i maszyny (przekładnie zębate, wały napędowe).

Czas trwania:
15 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Pokaz 2. Wewnętrzny system transportu szynowego

Tematyka:
Transport surowców, produktów i półproduktów oraz zaopatrzenia na terenie zakładu za pomocą platform szynowych, zwrotnic i torów.

Czas trwania:
15 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Pokaz 3. Wał napędowy

Tematyka:
System dystrybucji energii w dawnych zakładach produkcyjnych z wykorzystaniem wałów napędowych, przekładni zębatych, pasów transmisyjnych, łożysk ślizgowych, muf łącznikowych

Czas trwania:
15 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Pokaz 4. Młot resorowy i gwoździarka

Tematyka:
Praca i działanie dawnych urządzeń produkcyjnych na przykładzie młota resorowego i zabytkowej gwoździarki; obróbka mechaniczna blachy żelaznej; produkcja gwoździ ciętych z blachy żelaznej.

Czas trwania:
15 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Informacje praktyczne:
Godziny zwiedzania: od poniedziałku do niedzieli, godz. 08.00-18.00
Opłaty: bilet normalny: 5,00 pln; bilet ulgowy: 3,00 pln; przewodnik: 20,00 pln.

14

Fot. 2. Rekonstrukcja produkcji gwoździ za pomocą maszyny „gwoździarki”.

Marsze questingowe

W pobliżu Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na przełomie XVIII-XIX wieku funkcjonowało kilkanaście dymarek, fryszerni, a także liczne kopalnie rudy żelaza. W pobliskich Machorach w 1833 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Królestwie Polskim pudlingarnia, a także wielki piec. Dały one początek kompleksowi kilkunastu zakładów i warsztatów przemysłowych, w skład których wchodziły m.in. fabryka tektury do obuwia oraz kaflarnia. Produkowane w tym ostatnim zakładzie kafle ceramiczne po dzień dzisiejszy znajdują się na wyposażeni stacji kolejowych Kolei Transsyberyjskiej Ural-Władywostok. Odkrywaniu dawnych przemysłowych tradycji pogranicza łódzko-świętokrzyskiego poświęcona jest Ścieżka questingowa pn. „Żelazna ścieżka Machor i Maleńca”, którą organizowane są marsze questingowe połączone z poszukiwaniem tajemnych skrytek.

Marsz questingowy Maleniec-Machory

Tematyka:
Dawne przemysłowe tradycje pogranicza łódzko-świętokrzyskiego; historia świętokrzyskiego hutnictwa i metalurgii; proces produkcji żelaza; przeobrażenia w środowisku naturalnym spowodowane przemysłową działalnością człowieka.

Czas:
60 minut.

Uczestnicy:
Grupy zorganizowane min. 10 osób.

Informacje praktyczne:
Rezerwacja: Wymagana
Opłaty: Przewodnik: 50,00 pln

marsze-questingowe

Fot. 3. Szukanie ukrytych skarbów w marszu questingowym między Maleńcem i Machorami.

Oferta turystyczna

Zwiedzanie obiektu
Turyści indywidualni i grupy zorganizowane mogą samodzielnie lub z przewodnikiem zwiedzać obiekt 7 dni w tygodniu, od godziny 8.00 do godziny 18.00. Turyści dysponujący telefonami komórkowymi z oprogramowaniem umożliwiającym czytanie kodów QR (np. QR Barcode Scanner) mogą zwiedzać obiekt w oparciu o nagrania audiowizualne udostępniane na platformie internetowej www.maleniec.pl.  Trasa zwiedzania obiektu wytyczona została zgodnie z przebiegiem procesu produkcyjnego, jaki realizowano w zakładzie do 1967 roku.

Informacje praktyczne:
Godziny zwiedzania: od poniedziałku do niedzieli, godz. 08.00-18.00
Opłaty: bilet normalny: 5,00 pln; bilet ulgowy: 3,00 pln; przewodnik: 20,00 pln.

Wypoczynek i rekreacja
Dla osób odwiedzających zabytek przygotowaliśmy dwuosobowe pokoje noclegowe z pełnym zapleczem pobytowym (zaplecze kuchenne ze sprzętem AGD i pełną zastawą stołową), zarybiony staw z rybami (do odłowu) oraz 80-osobową salę konferencyjno-szkoleniowo-taneczna ze sprzętem nagłaśniającym i multimedialnym, a także murowany grill, grill na kołach, zadaszone miejsce do biwakowania.

Informacje praktyczne:
Rezerwacja: wymagana
Opłaty: pokój dwuosobowy: 60,00 pln/doba; wynajem sali: według ustaleń.

Oferta wynajmu i organizacji imprez
Ze względu na wyjątkowe położenie i klimat Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu to doskonałe miejsce do organizacji imprez rodzinnych i plenerowych (wesela, komunie), spotkań w gronie przyjaciół (wieczorów kawalerskich, panieńskich) oraz imprez biznesowych i firmowych (spotkania z kontrahentami i współpracownikami). Na potrzeby ich organizacji wszystkim zainteresowanym udostępniamy istniejące zasoby zabytkowej infrastruktury oraz pełne zaplecze pobytowo-noclegowe, w tym: pokoje noclegowe, 80-osobową salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt nagłaśniający i multimedialny, zadaszone miejsce do biwakowania (Austeria Kasztelańska), zarybiony staw, miejsca parkingowe i zaplecze kuchenne wraz z podstawowym sprzętem AGD.

Informacje praktyczne:
Rezerwacja: wymagana
Opłaty: według ustaleń.
Kontakt: tel. (41) 373-11-42;
e-mail: maleniec@gmail.com