Projekty

marzec 29, 2021

PROJEKT PN. "STAROPOLSKIE BARTNICTWO: TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał Stowarzyszeniu „W Dolinie Czarnej” oraz Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu dotację na działania kulturalne i edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Staropolskie bartnictwo: tradycje i współczesność”. Wartość finansowego wsparcia wynosi 3000,00 zł, a całkowita wartość operacji to 3670,00 zł.
wrzesień 03, 2020

PROJEKT "EKO-LAND-ART-FESTIWAL"

Z przyjemnością informujemy, że będą realizowane działania edukacyjne w regionie na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.
wrzesień 01, 2020

ATLAS STAROPOLSKIEGO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

W roku ubiegłym członkowie Stowarzyszenia 'W Dolinie Czarnej" odnaleźli nieznane XIX-wieczne źródło do przemysłowych dziejów regionu. Zawiera ono szczegółowe opisy nieistniejących już obiektów i konstrukcji przemysłowych, w tym m.in. fabryki kos w Świnkowie, wielkiego pieca w Cieklińsku oraz infrastruktury pomocniczej w postaci zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, wykorzystywanych w działalności wytwórczej.
sierpień 13, 2020

PROJEKT PN. "ATLAS STAROPOLSKIEJ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ"

Z przyjemnością informujemy, iż będą realizowane kolejne działania w regionie na rzecz promocji i kultywowania staropolskiego dziedzictwa przemysłowego. W dniu 8 lipca 2020 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Atlas staropolskiej architektury przemysłowej” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”. Całkowita wartość operacji to 2900,00 zł, z czego kwota dotacji celowej wynosi 2600,00 zł.
marzec 30, 2020

Wielofunkcyjna altana rekreacyjna

W 2018 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", którego celem było wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej.
marzec 05, 2020

Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych

W latach 2015-2019 Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WŚ, którego celem była rewaloryzacja, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zakładu przemysłowego w Maleńcu w działalności statutowej.