ZZH MALENIEC W GRONIE CZŁONKÓW "ROT ŚWIĘTOKRZYSKIE"

W rozwoju każdej instytucji ważne są nie tylko jej zasoby personalne, materiałowe czy finansowe, ale również to, co określamy terminem "kapitał relacyjny". To przede wszystkim sieci personalnych i instytucjonalnych powiązań między interesariuszami, połączonymi wspólnymi celami i działaniami.

Jednym z nich jest zachowanie i wykorzystanie regionalnych zasobów kulturowych na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji. W (aktywnych!) działaniach na rzecz jego realizacji Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu przystąpił do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Władzom ROT dziękujemy za zaproszenie do wspólnych działań!

Za nami już pierwsze wspólne inicjatywy, zrealizowane w 2020 roku czyli: Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki (oznakowanie szlaku znakami drogowymi i tablicami opisowymi) oraz E-book poświęcony również zabytkom techniki, do którego tekst napisał, między innymi dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu Pan Maciej Chłopek.