Cennik biletów

Bilet podstawowy - dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych

Bilet upoważnia do zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, według podstawowej ścieżki zwiedzania (zobacz).

 

 

Cena biletu podstawowego:

normalny: 8,00 PLN/os

ulgowy*: 5,00 PLN/os

grupowy**: 5,00 PLN/os

bezpłatny***: TAK


Bilet pełny - dla grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji

Bilet upoważnia do zwiedzania zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu, według wybranego scenariusza fabularyzowanej ścieżki zwiedzania (zobacz)

 

Cena biletu pełnego:

normalny: 20,00 PLN/os

ulgowy*: 15,00 PLN/os

grupowy**: 15,00 PLN/os

bezpłatny***: TAK


Ulgi i zwolnienia

*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, Honorowym Dawcom Krwi, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Seniorów, Świętokrzyskiej Karty Seniora, osobom lub grupom osób wskazanych w porozumieniach, umowach i programach, w których uczestniczy Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

 

**Bilet grupowy przysługuje osobom dorosłym nieobjętych ulgami w grupach zorganizowanych (pow.15 osób).

 

***Bilet bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 5 z wyłączeniem grup zorganizowanych, opiekunowi grupy zorganizowanej (pow. 15 osób).

 

Uwagi:

Zarządzający zastrzega sobie prawo do wydawania i sprzedawania biletów okolicznościowych za wstęp na teren Obiektu i udział w organizowanych na jego terenie wydarzeniach, według stawek nieujętych w obowiązującym cenniku