MALENIEC W FINALE PRESTIŻOWEGO KONKURSU

Stara fabryka w Maleńcu znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2021”, organizowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Do konkursu zgłoszonych zostało 136 zabytków z całego kraju, w tym 5 z województwa świętokrzyskiego, tj. Zamek Królewski w Chęcinach, Synagoga w Szydłowie, Klasztor Bernardyński w Świętej Katarzynie, Wiatrak Holenderski w Krasocinie i zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu.

Celem konkursu jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorców konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W trakcie procedury konkursowej oceniane są m.in. prace konserwatorskie i budowlane, zrealizowane przy zabytku w ostatnich 5 latach. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. W dniach 20-21 maja 2021 roku miały miejsce obrady jury konkursu. W tegorocznej edycji konkursu nominacje i tytuły laureatów uzyskało 21 zabytkowych obiektów, w tym dawna fabryka żelaza w Maleńcu, jako jedyny obiekt zabytkowy z województwa świętokrzyskiego... Cieszy niezmiernie fakt, iż podejmowane na przestrzeni wielu lat wysiłki na rzecz zachowania tego unikalnego zabytku techniki zostały zauważone i docenione przez jury konkursu, w skład którego wchodzą uznani specjaliści w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.  Ale to zasługa wielu osób i instytucji...

Nie byłoby starej huty żelaza w Maleńcu, gdyby nie studenci i pracownicy Politechniki Śląskiej w Katowicach, którzy przez ponad 40 lat opiekowali się jej zabytkowymi urządzeniami i konstrukcjami. Nie byłoby starej huty żelaza w Maleńcu, gdyby nie poprzednie i obecne władze powiatu koneckiego, które przekazują środki finansowe na zachowanie zabytku i jego wykorzystanie w działalności kulturalnej i edukacyjnej... Nie byłoby w końcu starej huty w żelaza w Maleńcu, gdyby nie entuzjaści dawnej techniki, którzy odwiedzają zabytek, a wiedzę o nim przekazują innym.

Wielu trudnych kwestii, związanych z jego ochroną, nie udałoby się rozwiązać, gdyby nie wsparcie ze strony Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach. Jednak jak sama nazwa wskazuje „Zabytek zadbany”, to zabytek o który się dba. A robią to najlepiej ci, którzy są na co dzień przebywają jego pobliżu, czyli pracownicy Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu: Marianna Woźniak, Katarzyna Zabijak, Joanna Smołuch, Grażyna Kusiak, Bogdan Pytlos, Jacek Turalski i Krzysztof Szulc. Przyznana nominacja to dobra okazja, by podziękować im za ich pracę, dzięki której zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu jest „Zabytkiem Zadbanym”.

Warto również przypomnieć, że przyznana nominacja, to kolejne wyróżnienie, jakie w ostatnich latach otrzymały inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane przy udziale Zabytkowego Zakładu Hutniczy w Maleńcu i jego pracowników:

Świętokrzyska Nagroda Kultury  - Województwo Świętokrzyskie.

Wyróżnienie za organizację 23 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa - Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wyróżnienie w konkursie "Odkryj Swój Skarb" - Narodowe Centrum Kultury.

 

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/zaklad-hutniczy-w-malencu-w-finale-konkursu-zabytek-zadbany,129993?fbclid=IwAR3lwldbTsB03IXr3rZPAXIvc7J2A3DIMupst1aGDHsPOr814cQmq9_TAio