ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "EKO-LAND-ART-FESTIWAL"

Szanowni Państwo zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z zakończonego niedawno projektu ekologicznego!

Stowarzyszenie "W Dolinie Czarnej" zakończyło właśnie projekt pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który był realizowany dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia 1.2.12. Praktyczna edukacja ekologiczna.

Środki udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach. Wartość finansowego wsparcia to 15.000 zł.

Projekt skierowany był do mieszkańców obszarów objętych działalnością Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”. Celem projektu było zwiększenie aktywności i świadomości lokalnych społeczności na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia.

W trakcie bezpłatnych zajęć praktycznych i teoretycznych pn. „Eko-krajobraz”, „Eko-fauna” i „Eko-flora” ich uczestnicy nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wikliniarstwa, mydlarstwa i pszczelarstwa.

Cieszymy się, że Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu po raz kolejny mógł wspierać Stowarzyszenie "W Dolinie Czarnej" w tak ważnej inicjatywie. Nie możemy się już doczekać kolejnego przedsięwzięcia i zapraszamy do obejrzenia zdjęć z w/w. wydarzenia.

Projekt pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.