RAKIETY NA ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Autentyzm i oryginalność zabytkowej infrastruktury dawnego zakładu przemysłowego w Maleńcu (XVIII-XIX w.) pozwala na realizację oryginalnych przedsięwzięć z zakresu historii eksperymentalnej. W styczniu br. na pamiątkę wybuchu powstania styczniowego postanowiliśmy zrekonstruować wyrzutnie rac kongrewskich i same race, według planów gen. Józefa Bema, korzystając przy tym z doświadczeń Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”.

Z przekazów historycznych wiemy, że w powstaniu styczniowym były przypadki użycia „broni rakietowej”. Z dużo większym skutkiem rac kongrewskich wykorzystywano w powstaniu listopadowym. Wykonane z żelaza i wyposażone w ładunki zapalające lub wybuchowe „rakiety”, skutecznie raziły jazdę i piechotę nieprzyjacielską. Z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że wykonywane były z surowca żelaznego wytapianego na terenie Zagłębia Staropolskim. Przypadków zaangażowania miejscowych zakładów przemysłowych w sprawę niepodległościową jest dużo więcej. Opowie o tym wystawa, którą na 2021 roku przygotowuje Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Zrekonstruowane XIX-wieczne uzbrojenie stanie się częścią ekspozycji dawnej fabryki żelaza w Maleńcu, prezentującej staropolskie tradycje patriotyczne w zakresie konspiracyjnej produkcji broni i uzbrojenia z okresu powstań narodowych. Będzie również wykorzystywane w pokazach i działalności edukacyjnej, realizowanej przez grupę rekonstrukcji historycznej "Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego", działającej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.