Maleniec to malowniczo położona wieś w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Początkowo osada znana była pod nazwą „Maliniec”, ze względu na występującą na tym terenie wielką obfitość malin. Tereny te pod względem geograficznym zaliczane są do makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Wyżyny Przedborskiej. Od południa Maleniec otaczają wzniesienia wchodzące w skład Pasma Przedborskiego zaś od wschodu Wzgórza Opoczyńskie. Porastające ten obszar lasy stanowią pozostałości dawnej Puszczy Radomskiej.

Pod względem przyrodniczym okolice Maleńca są niezwykle zróżnicowane i bogate. W pobliżu wsi znajduje się tzw. Jezioro Malenieckie o powierzchni około 10 ha. Jego brzegi są często odwiedzane przez miłośników wędkarstwa. Poławiane są tu szczupaki, sandacze, okonie, płocie, jazie, leszcze, karpie, liny i sumy wiślane. W pobliżu Maleńca znajdują się również rezerwaty przyrody nieożywionej, w tym m.in. „Skałki Szkucińskie”. Obok Zabytkowego Zakładu Hutniczego w pobliżu wsi znajdują się liczne obiekty zabytkowe wpisujące się w przemysłowe tradycje regionu. W pobliskich Machorach można zobaczyć m.in. malownicze ruiny dawnej cegielni oraz kaflarni Ludwika Bayera oraz jedną z pierwszych turbin wodnych stosowanych w XIX-wiecznych fabrykach i zakładach przemysłowych. Pod względem administracyjnym Maleniec to jedno z 18 sołectw wchodzących w skład gminy wiejskiej Ruda Maleniecka. W 2010 roku wieś zamieszkiwało łącznie 87 osób tj. 2,63% ogółu ludności gminy (3301 mieszkańców). Maleniec obok takich miejscowości jak Cis, Machory, Wyszyna Machorowska, Strzęboszów i Tama należy do sołectw o najmniejszej liczbie mieszkańców (poniżej 100 osób).

Większość zabudowy wsi stanową jednokondygnacyjne budynki o konstrukcji drewnianej i murowanej. Są wśród nich domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, w tym stodoły i pozostałości dawnych warsztatów i zabudowań fabrycznych. Otaczają je niewielkie ogródki kwiatowe, przydomowe sady, łąki i pastwiska. Bogate środowisko przyrodnicze i liczne zabytki przemysłowe corocznie przyciągają w okolice Maleńca tysiące turystów poszukujących inspiracji, intelektualnego wypoczynku i wytchnienia. Do 1974 roku przez Maleniec, wzdłuż grobli zalewu malenieckiego, w kierunku od południowego wschodu na północny zachód, przebiegała główna droga łącząca Łódź, Piotrków Trybunalski z Kielcami. Dziś droga ta ma charakter lokalny i zapewnia komunikację między Wyszyną Rudzką a Grębenicami. Ze względu na swoje dogodne położenie komunikacyjne Maleniec jest często odwiedzany przez turystów z Radomska, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Końskich. Sprzyja temu niewielki czas dojazdu z tych odległości do Maleńca. Wynosi on odpowiednio dla: Łodzi (100 km, 1 h 49 min), Piotrkowa Trybunalskiego (46,6 km, 43 min), Opoczna (27,5 km, 28 min), Radomska (63,1 km, 53 min), Końskich (21,6 km, 20 min), Kielc (54,3 km, 47 min) i Sielpi Wielkiej (18,4 km, 18 min).