Projekty

marzec 05, 2020

Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych

W latach 2015-2019 Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WŚ, którego celem była rewaloryzacja, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zakładu przemysłowego w Maleńcu w działalności statutowej.
marzec 30, 2020

Wielofunkcyjna altana rekreacyjna

W 2018 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", którego celem było wytworzenie nowej infrastruktury turystycznej.