Wielofunkcyjna altana rekreacyjna

W 2018 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu realizował zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Celem przedsięwzięcia było wytworzenie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz jej wykorzystanie na rzecz turystyki, rekreacji i kultury.  W ramach projektu na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu zainstalowano wielofunkcyjną altanę rekreacyjną o konstrukcji nawiązującej do tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Wewnątrz altanty, pokrytej czterospadowym dachem gontowym, wydzielono dwa stanowiska do prowadzenia pokazów edukacyjnych w ramach dawnych technologii wytwórczych. Jedno z nich pn. kuźnia wiejska wyposażono w kotlinę kowalską i zestaw przyrządów kowalskich. Narzędzia te wykorzystywane są do rekonstrukcji dawnych technologii metalurgicznych, w tym kucia gwoździ okrągłych/kwadratowych, plastycznej obróbki żelaza, produkcji galanterii żelaznej. Drugie stanowisko pn. piekarnia wiejska wyposażono w piec opalany drewnem z zestawem narzędzi i naczyń piecowych, pozwalający na przygotowanie i wypiek tradycyjnych potraw w oparciu o miejscowe tradycje kulinarne oraz produkty rolne i rybackie. Ponadto obok altany zainstalowano 20 lamp solarnych LED zmieniające barwę, które znacznie uatrakcyjniły jej wygląd w porze nocnej. Całkowita wartość operacji to 42 756,29 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 34 205,03 zł, z czego 29 074,27 zł stanowią środki wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaś 5 130,76 zł publiczne środki krajowe stanowiące wkład krajowy.