Z przyjemnością informujemy, że Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (ZZH) znalazł się w gronie instytucji wyróżnionych Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2015. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego”. W tym roku docenione zostały działania realizowane przez ZZH na rzecz ochrony unikatowego zabytku i promowanie świętokrzyskiego dziedzictwa przemysłowego i technologicznego. Nagroda ta jest niejako podsumowaniem 10-letniej działalności ZZH, którym w poprzednich latach kierowali: Pan Krzysztof Dulewicz, Pan Szymon Biały i Pan Emilian Niemiec. Dziś ZZH w Maleńcu jest unikalnym w skali światowej zabytkowym zespołem poprzemysłowym z XIX-XX-wiecznym parkiem maszynowym, w oparciu o który realizowane są m.in. warsztaty i zajęcia edukacyjne. W opiekę nad zabytkiem od ponad 40 lat zaangażowana jest m.in. Politechnika Śląska w Katowicach, a także władze powiatu koneckiego aktywnie wspierające działalność kulturalno-edukacyjną ZZH. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 października br. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W imieniu ZZH nagrodę odebrał obecny dyrektor ZZH dr Maciej Chłopek.

Dyplom