W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece” członkowie Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej”oraz pracownicy Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu opracowali wystawę historyczną, poświęconą  staropolskim ośrodkom metalurgicznym działającym na terenie Doliny Czarnej w okresie XVIII-XX wiek. Na wystawie, składającej się z 11 paneli o wymiarach 70 cm x 100 cm, przedstawiono wybrane materiały archiwalne oraz ikonograficzne, pochodzące z kolekcji prywatnych i zbiorów instytucji naukowo-badawczych. Zostały one przyporządkowane do kilkunastu kategorii tematycznych, tj. „Dolina Czarnej”,Rudy żelaza”, „Roboty górnicze”, „Górnicy i sztygarzy”, „Wielkie piece”, „Wytop żelaza”, „Fryszowanie żelaza”, „Pudlingowanie żelaza”, „Kuźnicy i gichciarze”, „Produkty i wyroby”.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z historią hutnictwa i górnictwa rud żelaza na terenie Doliny Czarnej.

Wystawa „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece” (przeglądaj)

Wystawa współfinansowana ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”.

 

Wystawa „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”
is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)
Creative Commons License