Wystawa Szaleniec z MaleńcaZapraszamy do oglądania wystawy „Szaleniec z Maleńca” w kręgu dawnych technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych. Wystawa składa się z dwudziestu planszy opisująca szczegółowo powstanie i losy Zakładu Hutniczego w Maleńcu do dnia dzisiejszego. Wystawę merytorycznie przygotowała Pan dr Maciej Chłopek. Natomiast opracowanie fotograficzne i plastyczne wykonała Pani Katarzyna Gritzmann. Wystawa została współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Żelazne dziedzictwo: w kręgu dawnych technologii i tradycji lokalnych”.

„Szaleniec z Maleńca”. W kręgu dawnych technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych”. by dr Maciej Chłopek, (opracowanie merytoryczne), Katarzyna Gritzmann (fotografie, opracowanie plastyczne) is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License.

W oparciu o utwór dostępny pod adresem:

http://maleniec.pl/wystawa-szaleniec-z-malenca.pdf

http://maleniec.pl/wystawa.zip

Licencja Creative Commons