Image

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego ZZH-26-3-2022

Maleniec, dn. 28.09.2022 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zgodnie z § 10 pkt. regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, unieważnia się zapytanie ofertowe ZZH-26-3-2022 z dnia 19.09.2022 roku: wykonanie prac konserwatorskich przy kominie hali walcowni.

 

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

Załączniki:
Informacja

Image
Image