Image

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę ZZH-26-2-2022

Maleniec, dn. 27.09.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26-2-2022

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego trybem zapytania cenowego ZP-2-2022 z dn. 15.09.2022, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez: Q-Trade Łukasz Kurowski z siedzibą w Podgaj 2f, 21-400 Łuków.  Złożona oferta cenowa:  17 298,72 zł brutto.

 

 

Dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

Załączniki:
Informacja

Image
Image
Image