Image

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZZH-26/11/2023

Maleniec, dn. 20.02.2023 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26/11/2023 Z DN. 06.02.2023


Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa grilla węglowego w ramach projektu pn. „Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez MMS Firma Handlowa Dariusz Jakutowicz, ul. Sosnowa 32/2, 55-040 Bielany Wrocławskie.
Zaproponowana cena: 122,98 zł brutto.

Załączniki:
Informacja z dn. 20.02.2023 r.
 

dr Maciej Chłopek
Dyrektor
Samorządowej Instytucji Kultury
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Image
Image
Image