Image

Projekty

styczeń 17, 2023

PROJEKT "OGRÓD FABRYCZNY: STREFĄ REKREACJI, KULTURY I ZABAWY"

Projekt pn. "Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy" to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu od 16 stycznia 2023 roku.
kwiecień 11, 2022

PROJEKT PN. „LOKALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE ŹRÓDŁEM SPOŁECZNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ INTEGRACJI”

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Lokalne dziedzictwo kulturowe źródłem społecznej i międzypokoleniowej integracji”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Celem projektu jest zwiększenie społecznej i wielopokoleniowej integracji mieszkańców poprzez działania na rzecz zachowania i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział w cyklu wydarzeń i bezpłatnych warsztatach edukacyjnych i filmowych. Warsztaty filmowe skierowane są do każdego (dzieci, młodzież, seniorzy), kto ma ochotę zagłębić się w…
kwiecień 04, 2022

PROJEKT PN. "OGRÓD FABRYCZNY: STREFĄ REKREACJI, KULTURY I ZABAWY"

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez nas projekt pn. „Ogród fabryczny: strefą rekreacji, kultury i zabawy” został wybrany do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania na tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
marzec 29, 2021

PROJEKT PN. "STAROPOLSKIE BARTNICTWO: TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał Stowarzyszeniu „W Dolinie Czarnej” oraz Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu dotację na działania kulturalne i edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Staropolskie bartnictwo: tradycje i współczesność”. Wartość finansowego wsparcia wynosi 3000,00 zł, a całkowita wartość operacji to 3670,00 zł.
wrzesień 03, 2020

PROJEKT "EKO-LAND-ART-FESTIWAL"

Z przyjemnością informujemy, że będą realizowane działania edukacyjne w regionie na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.
wrzesień 01, 2020

ATLAS STAROPOLSKIEGO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

W roku ubiegłym członkowie Stowarzyszenia 'W Dolinie Czarnej" odnaleźli nieznane XIX-wieczne źródło do przemysłowych dziejów regionu. Zawiera ono szczegółowe opisy nieistniejących już obiektów i konstrukcji przemysłowych, w tym m.in. fabryki kos w Świnkowie, wielkiego pieca w Cieklińsku oraz infrastruktury pomocniczej w postaci zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, wykorzystywanych w działalności wytwórczej.
sierpień 13, 2020

PROJEKT PN. "ATLAS STAROPOLSKIEJ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ"

Z przyjemnością informujemy, iż będą realizowane kolejne działania w regionie na rzecz promocji i kultywowania staropolskiego dziedzictwa przemysłowego. W dniu 8 lipca 2020 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Województwem Świętokrzyskim, podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Atlas staropolskiej architektury przemysłowej” współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego”. Całkowita wartość operacji to 2900,00 zł, z czego kwota dotacji celowej wynosi 2600,00 zł.
Image
Image
Image