Image

Projekty

kwiecień 16, 2024

PROJEKT PN."POŁĄCZENI PRZEMYSŁEM : ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI

Działające przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu Stowarzyszenie "W Dolinie Czarnej" otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu kulturalnego pn. "Połączeni przemysłem: Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki". .. Będzie więc.... koncert muzyczny, wystawa fotograficzna, warsztaty edukacyjne i wiele innych działań promujących świętokrzyskie zabytki przemysłu i techniki....
kwiecień 15, 2024

PROJEKT PN. "DOLINA CZARNEJ: OGIEŃ I WODA"

Projekt pn. „Dolina Czarnej: ogień i woda”. Opracowanie rysunkowej mapy turystycznej to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. W dniu 27.03.2024 r., między Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem "W Dolinie Czarnej", podpisana została umowa o dofinansowanie Nr EST-IV.19.2024 dla realizacji w/w zadania.
styczeń 17, 2023

PROJEKT "OGRÓD FABRYCZNY: STREFĄ REKREACJI, KULTURY I ZABAWY"

Projekt pn. "Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy" to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu od 16 stycznia 2023 roku.
kwiecień 11, 2022

PROJEKT PN. „LOKALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE ŹRÓDŁEM SPOŁECZNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ INTEGRACJI”

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Lokalne dziedzictwo kulturowe źródłem społecznej i międzypokoleniowej integracji”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Celem projektu jest zwiększenie społecznej i wielopokoleniowej integracji mieszkańców poprzez działania na rzecz zachowania i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział w cyklu wydarzeń i bezpłatnych warsztatach edukacyjnych i filmowych. Warsztaty filmowe skierowane są do każdego (dzieci, młodzież, seniorzy), kto ma ochotę zagłębić się w…
kwiecień 04, 2022

PROJEKT PN. "OGRÓD FABRYCZNY: STREFĄ REKREACJI, KULTURY I ZABAWY"

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez nas projekt pn. „Ogród fabryczny: strefą rekreacji, kultury i zabawy” został wybrany do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania na tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
marzec 29, 2021

PROJEKT PN. "STAROPOLSKIE BARTNICTWO: TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał Stowarzyszeniu „W Dolinie Czarnej” oraz Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu dotację na działania kulturalne i edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Staropolskie bartnictwo: tradycje i współczesność”. Wartość finansowego wsparcia wynosi 3000,00 zł, a całkowita wartość operacji to 3670,00 zł.
wrzesień 03, 2020

PROJEKT "EKO-LAND-ART-FESTIWAL"

Z przyjemnością informujemy, że będą realizowane działania edukacyjne w regionie na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.
Image
Image
Image