Image

PROJEKT PN. "STAROPOLSKIE BARTNICTWO: TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał Stowarzyszeniu „W Dolinie Czarnej” oraz Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu  dotację na działania  kulturalne i edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Staropolskie bartnictwo: tradycje i współczesność”. Wartość finansowego wsparcia wynosi 3000,00 zł, a całkowita wartość operacji to 3670,00 zł. 

Głównym celem zadania publicznego jest odtworzenie i popularyzacja tradycji bartnictwa leśnego w regionie świętokrzyskim oraz ich wykorzystanie na rzecz społecznej integracji, edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców pow. koneckiego i woj. świętokrzyskiego.

Mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział w cyklu wydarzeń i bezpłatnych warsztatach, pokazach edukacyjnych. Odbędą się warsztaty teoretyczne i praktyczne, którym towarzyszyć będą instruktaże oraz pokazy dawnych technik i umiejętności bartniczych.

W ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty teoretyczne „Bartnictwo leśne i jego tradycje”. Ich uczestnicy zapoznają się z historią staropolskiego bartnictwa leśnego, budową i zakładaniem barci oraz kłód bartnych. Przyswoją również niezbędną wiedzę z zakresu pszczelarstwa leśnego oraz zasad i reguł bezpiecznej pracy z pszczołami.

W trakcie warsztatów praktycznych „Bartnik i jego rzemiosło” ich uczestniczy odtworzą tradycyjne narzędzia i przyrządy bartnicze (skobliczki, ciosnka, piesznie, długa, leziwa, kadłubki itp.) oraz nauczą się ich obsługi.  Z ich pomocą uczestnicy warsztatów wykonają tradycyjne formy uli staropolskich w drewnianych kłodach bartnych, ucząc się ich konserwacji, otwierania/zamykania.

Zadanie zachowuje zgodność z działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” na rzecz wykorzystania lokalnych zasobów kulturowych w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2021-31.10.2021.

Zadanie pn. „Staropolskie bartnictwo: tradycje i współczesność” realizowane jest w ramach otwartego  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 roku.

Image