Image

PROJEKT PN. "OGRÓD FABRYCZNY: STREFĄ REKREACJI, KULTURY I ZABAWY"

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez nas projekt pn. „Ogród fabryczny: strefą rekreacji, kultury i zabawy” został wybrany do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania na tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Jednocześnie dziękujemy władzom powiatu koneckiego za wsparcie i pomoc w przygotowaniu projektu oraz możliwość jego złożenia. Efekty realizacji operacji będą dostępne dla całej wspólnoty powiatu koneckiego.

W ramach operacji dawne tereny poprzemysłowe poddane zostaną rekultywacji i zaadaptowane na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury. Teren wokół muzeum oświetlony zostanie za pomocą lamp solarnych i latarni z energooszczędnym źródłem światła LED. Wzniesiona zostanie scena plenerowa, pełniąca rolę wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej (28 m2). Na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych zakupiony zostanie 120-osobowy namiot plenerowy, zestawy ławek i stołów biesiadnych. Zainstalowany zostanie sprawnościowy plac zabaw dla dzieci wraz z żaglami przeciwsłonecznymi. Zakupione zostaną zestawy gier plenerowych i wędek. Przy zabytkowej fabryce zmontowana zostanie sauna ogrodowa z wyposażeniem, co pozwoli na uruchomienie nowych usług turystyczno-rekreacyjnych oraz ożywienie ruchu turystycznego w sezonie jesiennym i zimowym.

Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym funduszom dawna fabryka żelaza w Maleńcu, wydatnie zwiększy swój potencjał kulturowy i turystyczny.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 147 813,40 zł

Poziom dofinansowania: 82,00%

Image