Image

ATLAS STAROPOLSKIEGO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

W roku ubiegłym członkowie Stowarzyszenia 'W Dolinie Czarnej" odnaleźli nieznane XIX-wieczne źródło do przemysłowych dziejów regionu. Zawiera ono szczegółowe opisy nieistniejących już obiektów i konstrukcji przemysłowych, w tym  m.in. fabryki kos w Świnkowie, wielkiego pieca w Cieklińsku oraz infrastruktury pomocniczej w postaci zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, wykorzystywanych w działalności wytwórczej. 

Dzięki zachowanym opisom historycznym podjęliśmy trud zrekonstruowania wybranych obiektów i konstrukcji, w ramach zadania pn. "Atlas staropolskiego budownictwa przemysłowego", współfinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego. A oto pierwsze efekty prac (wstępne), autorstwa Pana Jarosław Sima: dawna karczma fabryczna w Maleńcu z 1835 roku.

Image