Image

PROJEKT "EKO-LAND-ART-FESTIWAL"

Z przyjemnością informujemy, że będą realizowane działania  edukacyjne w regionie na rzecz zachowania i wykorzystania zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego w promocji aktywnych form wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia.

Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL”, który został przygotowany przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. 

W dniu 1września 2020 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem „W Dolinie Czarnej” a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach , podpisana została umowa na realizację projektu pod tytułem: „EKO-LAND-ART-FESTIWAL” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia 1.2.12. Praktyczna edukacja ekologiczna.

Projekt jest niezwykle ciekawy i posiada dużą wartość edukacyjną. Mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział w cyklu wydarzeń i bezpłatnych warsztatach edukacyjnych  w zakresie: eko-krajobraz, eko-flora, eko-fauna.

Uczestnicy projektu przyswoją wiedzę i umiejętności w zakresie plecionkarstwa, wikliniarstwa, wytwarzania  kosmetyków z wykorzystaniem substancji naturalnych. Podczas warsztatów „Eko-fauna” ich uczestnicy przygotują zestawy naturalnych świec dekoracyjnych i zapachowych oraz zmontują z gotowych prefabrykatów drewniany ul pszczeli. Na warsztatach „Eko-flora” z wykorzystaniem zebranych materiałów organicznych, substancji naturalnych i zakupionych materiałów pomocniczych uczestnicy przygotują zestawy naturalnych kosmetyków proekologicznych  i nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kosmetologii i medycyny naturalnej.

Wartość finansowego wsparcia to 15.000 zł.                                                                               

Projekt realizowany będzie w okresie: 01.09.2020-31.07.2021.

 

 

                         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „EKO-LAND-ART-FESTIWAL” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Image
Image
Image