Image

Lekcje tematyczne

Lekcje tematyczne, prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów dydaktycznych (filmy dokumentalne, materiały archiwalne, gry dydaktyczne, prezentacje multimedialne, rekwizyty historyczne, zabytki muzealne) zapoznają ich uczestników z treściami, dotyczącymi m.in. historii Zagłębia Staropolskiego, ochrony zabytków techniki i dziedzictwa kulturowego, wybranymi postaciami i wydarzeniami historycznymi.


Lekcja

Niezwykłe życie pszczół

Podczas lekcji uczestnicy dowiedzą się między innymi: jak zbudowana jest pszczoła, w jaki sposób widzą pszczoły, czy są groźne, kiedy atakują, czym pszczoły się żywią, jak się porozumiewają, jakie funkcje w ulu spełniają poszczególni członkowie pszczelej rodziny oraz odkryjemy wiele innych tajemnic skrywanych w ulu. Słuchacze poznają budowę ula, strój i narzędzia pszczelarza, sposób tworzenia oraz pozyskiwania miodu. Dowiedzą się wszystkiego o pasiece i co to jest barć. Podczas  spaceru będzie można zobaczyć najważniejsze gatunki roślin miododajnych.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, grupy osób dorosłych (min. 10 os)

Odpłatność: 5,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut


Lekcja

Dawne miary i miernictwo

Lekcja przybliża zapomniane dziś systemy miernicze stosowane w przeszłości na ziemiach polskich. Sążnie, stopy, pręty, włóki, pudy to terminy nieznane większości z nas. Podczas lekcji jej uczestniczy przyswoją niektóre z dawnych miar oraz poznają dawne techniki pomiaru odległości i wysokości. Nauczą się również przeliczać dawne miary na współczesne wartości.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, grupy osób dorosłych (min. 10 os)

Odpłatność: 5,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut


Lekcja

Żelazo i jego tajemnice

Tematyką zajęć jest górnictwo i hutnictwo rud żelaza z uwzględnieniem tradycji Zagłębia Staropolskiego. Ich uczestnicy poznają dawne technologie wytopu żelaza i jego obróbki, w oparciu o piece dymarskie, wielkie piece, fryszernie i pudlingarnie. Nauczą się również rozpoznawać podstawowe rudy żelaza oraz metody ich eksploatowania w historii.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, grupy osób dorosłych (min. 10 os)

Odpłatność: 5,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut


Lekcja

Zagłębie Staropolskie-arsenał polskiej niepodległości

Tematem przewodnim zajęć są tradycje przemysłowe Zagłębia Staropolskiego w zakresie produkcji broni i amunicji na potrzeby polskiego wysiłku zbrojnego. W okresie I Rzeczypospolitej w miejscowych kuźnicach i warsztatach metalurgicznych produkowano broń sieczną oraz artylerie. Tradycje te kontynuowano w okresie powstań narodowych, kiedy to miejscowe huty i zakłady wyposażały walczące oddziały kosy bojowe i piki, działa żelazne i drewniane (!). W okresie międzywojennym na terenie dawnego Zagłębia Staropolskiego, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstało wiele nowych zakładów, w których wytwarzano zaawansowaną technologicznie broń i uzbrojenie na potrzeby polskich sił zbrojnych.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, grupy osób dorosłych (min. 10 os)

Odpłatność: 5,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut


Lekcja

Dawne leśnictwo i jego bogactwa

Podobnie jak dziś, w przeszłości las stanowił jedno z najważniejszych źródeł surowców i materiałów wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki i rzemiosła. Wypalany w lasach węgiel drzewny masowo stosowany był w staropolskim hutnictwie, ale także w medycynie, drukarstwie, przemyśle spożywczym, przetwórczym i tekstylnym. Innym niezwykle ważnym produktem gospodarki leśnej był zapomniany dziś dziegieć, ale także terpentyna, smoła płynna, pak, żywica, kalafonia, olejek eteryczny (drzewa iglaste), sadze, popiół, potaż, kwas octowy, garbniki, gaz palny do oświetlania, papier, alkohol, wełna z iglic, kamfina (z terpentyny olejowej) i wiele innych. W trakcie zajęć ich uczestnicy poznają sposoby wytwarzania niektórych z nich oraz ich zastosowanie.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, grupy osób dorosłych (min. 10 os)

Odpłatność: 5,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut

Image
Image
Image