Image

Warsztaty edukacyjne

Program warsztatów wykorzystuje różnorodne metody aktywizujące, których celem jest przekazanie ich uczestnikom bogatych treści merytorycznych dotyczących różnorodnych dziedzin nauki i życia (dawna technika, historia przemysłu, metalurgia, muzealnictwo, hydroenergetyka, rzemiosła tradycyjne itp.). Uczestnicy warsztatów mają możliwości ich przeżycia i doświadczenia, dzięki czemu zdobędą unikalne umiejętności praktyczne w zakresie m.in. kowalstwa i odlewnictwa oraz innych tradycyjnych rzemiosł związanych z metalurgią.


 

Warsztaty

Dawne kowalstwo i odlewnictwo

Warsztaty umożliwiają ich uczestnikom poznanie podstawowych technologii wytwórczych w zakresie kowalstwa i odlewnictwa, obejmujących m.in. rozgrzewanie, hartowanie surowca żelaznego i jego obróbkę (kucie, rozcinanie, dziurowanie, zakuwanie itp.), przygotowanie form odlewniczych i odlewanie w metalu. Zajęcia prowadzone są przy kuźni kowalskiej wyposażonej w pełen komplet narzędzi kuźniczych, w tym kowadła, kleszcze, szczypce, kotlinę kowalską z napędem elektrycznym, podstawowe narzędzia odlewnicze, środki ochrony ppoż. i osobistej (okulary ochronne, fartuchy kowalskie, rękawice).

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli (min. 20 os)

Odpłatność: 15 PLN/os

Czas trwania: 45 minut

 

 

 


 

Warsztaty

Koło wodne i jego energia

Zajęcia pozwalają ich uczestnikom na poznanie zasad działania koła jako tradycyjnego źródła energii odnawialnej. W trakcie warsztatów prezentowane są zasady działania koła wodnego, jego obsługi i konserwacji: sterowanie dopływem wody za pomocą stawideł, piętrzenie wody w korycie, sterowanie pracą koła wodnego za pomocą zasuwy, sposób dystrybucji energii z koła wodnego za pomocą wału drewnianego o długości 9 m na układ przekładni zębatych i walcarkę duo nienawrotną. Uczestnicy warsztatów nauczą się obsługiwać i uruchamiać największe drewniane koło wodne w Polsce o imieniu „Marianna” i małe koło „Franciszek”.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli (min. 20 os)

Odpłatność: 15 PLN/os

Czas trwania: 45 minut

Uwagi:

Zbyt niski poziom wody w zbiorniku może uniemożliwić uruchomienie koła wodnego.

 

 

 


 

Warsztaty

Staropolskie tradycje produkcji broni i amunicji

Celem warsztatów jest zapoznanie ich uczestników ze staropolskimi, konspiracyjnymi tradycjami produkcji broni i amunicji na potrzeby walki zbrojnej z okresu powstań narodowych. W trakcie zajęć przygotowana zostanie drzewcowa broń sieczna i kująca z okresu powstania styczniowego (kosy, piki). Wykonane zostaną odlewy amunicji karabinowej. Uczestnicy warsztatów, pod kierunkiem prowadzących, zmontują 3-funtową armatę czarnoprochową i nauczą się jej obsługi.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli (min. 20 os)

Odpłatność: 15 PLN/os

Czas trwania: 45 minut

 

 

 


 

Warsztaty

Odlewnictwo dla najmłodszych

Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na odkrycie sekretów produkcji naturalnego mydła glicerynowego z wykorzystaniem prostej techniki odlewniczej (forma, masa). To pachnące, kolorowe, ekologiczne, twórcze i zarazem edukacyjne zajęcia, na których eksperymentujemy z formą, kolorem, kształtem, fakturą i zapachem. Zajęcia polegają na wykonaniu kostki glicerynowego mydła według własnego projektu. Uczestnicy warsztatów wybiorą dowolną foremkę silikonową, kolor, zapach, dodatki do zatopienia. Tak własnoręcznie przygotowane mydełka, zostaną następnie zapakowane i każdy z uczestników zabierze swoje mydlane dzieła do domu.

 

Uczestnicy: szkoły podstawowe, grupy osób (min. 10 os. - max 25 os.)

Odpłatność: 15,00 PLN/os

Czas trwania: 45 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Image
Image
Image