Politechnika Śląska

Wykonane prace

W sierpniu 1970 roku do Maleńca przybyła pierwsza grupa studentów, którzy rozpoczęli prace nad rekonstrukcją i konserwacją zabytkowej infrastruktury. W ciągu kolejnych lat zrekonstruowano, zakonserwowano i wyremontowano szereg urządzeń i maszyn, będących na wyposażeniu zakładu.

Politechnika

Historia obecności Politechniki Śląskiej w Maleńcu. W 1968 roku popadający w ruinę zakład w Maleńcu przypadkiem odkrywają studenci i pracownicy Politechniki Śląskiej. Wędrując „Szlakiem starego hutnictwa” pod przewodnictwem Profesora Tadeusza Mazanka, grupa Wydziału Metalurgicznego dociera do Maleńca.

Obozy letnie

Odbywające się corocznie letnie obozy studenckie przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu, wykształciły wśród studentów oraz kadry pracowniczej swoiste „malenieckie” tradycje. Jedną z nich był tzw. chrzest Młodomalenieckich czyli studentów, którzy po raz pierwszy przyjechali do Maleńca.
Image